Sorgebesked

24 april 2021 20:10
Klubben

Vi har nåtts av ett sorgebesked då vår tidigare ordförande Roland Agius inte längre finns bland oss.


Roland Agius satt som ordförande i styrelsen för Almtuna IS/Uppsala AIS 1985-1993 och har betytt mycket för oss i Almtuna. Han har också varit en trogen besökare på våra matcher genom alla år så länge hälsan tillåtit det. Det är med stor sorg vi nu nåtts av beskedet att han inte längre finns bland oss.

Våra varmaste tankar går till familjen.