Här är Almtunas nya styrelse

15 juni 2022 22:00
Klubben

Ikväll hölls föreningen Almtuna sitt årsmöte och en delvis ny styrelse tillträdde.


Kvällens årsmöte för föreningen Almtuna avlöpte lugnt. sedvanliga mötesprocedurer avverkades tämligen snabbt där bland annat klubbchef Robert Lif redogjorde för året som varit med allt vad det innebar i pandemitider.

En delvis ny styrelse valdes och in klev Ulf Rosén som Upsala Nya Tidining tidigare haft två stora artiklar om. Ulf som när han var ung spelade hockey i Almtuna men som sedan bytte hockeyn mot att bli entreprenör, företagare och investerare i läkemedelsbranschen. Mer om Ulf och hur han utmanar näringslivet går att läsa i UNTs artklar nr 1 här och nummer 2 här.

Även Nina Lööv som har ett förflutet som konståkerska blev invald i den nya styrelsen. Idag är Nina Lööv delägare och marknads- samt ekonomichef på Mäklarhuset. Nina har även en son som spelar ishockey.

Samtidigt som Ulf Rosén och Nina Lööv blev invalda så lämnade även Fredrik Palm som suttit i styrelsen under tre års tid och Niklas Sjölund med hela sju år som styrelsemedlem. De båda kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Men styrelsen vill redan här rikta ett stort tack för deras arbete i styrelsen under dessa år.

Kvar i styrelsen sedan tidigare är ordförande Petteri Olsén och Fredrik Granting.

På bilden ovan är den nya styrelsen - som kan komma att utökas vid senare tillfälle. Från vänster: Petteri Olsén ordförande, Nina Lööv ledamot, Fredrik Granting ledamot och Ulf Rosén ledamot.