Svenska Spel
Almtuna IS

AIS A-pojkverksamhet säsongen 2017-18

Publicerad: 2017-03-21 10:51

A-pojkverksamheten innefattar både Team U 16 och Team U 15. Vi vill idag ta tillfället i akt att presentera tränarstaben kring respektive lag. En tränarstab som har till syfte att utveckla åldersgrupperingarna 02 och 03 på bästa möjliga sätt in i kommande säsong i en så kallad A-pojkpool.

Tränarstab Team U 16
Huvudtränare: Robert Press (tillika Ungdomsansvarig)
Ass tränare: Robert Lif

Tränarstab Team U 15
Huvudtränare: Johnny Lindahl
Ass tränare: Håkan Jansson

Vi kommer kalla detta för en A-pojkpool, bestående av två olika lag (U16 och U15). En A-pojkpool som har till syfte att få åldersgrupperingarna att närma sig socialt och skapa ett bra samarbete mellan lagen. Där spelare spelar på den nivå som gagnar spelarens utveckling på bästa möjliga sätt. Syftet är att skapa en stark A-pojkpool, där nya spelare kan komma att tillkomma med syfte att stärka denna A-pojkspool.

”Jag ser det som oerhört viktigt att få en mix av externa Huvudtränare, kontra ett ideelt ledarengagemang. Ser vi till tränarsidan på A-pojkverksamheten är den viktig för att ge spelarna de rätta förutsättningarna att utvecklas och med ovanstående tränarkonstellation tycker jag att vi som klubb hittat en bra lösning in i säsongen 2017-18. Robert P, Robert L, Johnny L och Håkan J känns som ett välkombinerat team med olikheter i ledarskap och tränarskap som jag tror kommer vara viktigt för våra A-pojkspelare.”


Med vänliga hälsningar

Tobias Pehrsson
Sportchef
Almtuna IS

 
Webbredaktionen
 

Copyright © 2015-2018 Almtuna IS

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB