Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma i Almtuna IS

4 maj 2018 13:43


Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma i Almtuna IS
Tid: Måndagen den 4 Juni Kl 18.00
Plats: Hotell Park Inn Storgatan 30