Ordförande Niclas Fröberg om Arenaförslaget

14 januari 2019 19:15
Klubben

Uppsala Kommun har skickat ut ett förslag till placering av ny ishockeyarena i Uppsala till berörda parter. Remiss svar skall i dagarna lämnas in och vi ställde frågan till vår ordförande hur Almtuna ställer sig till det hela.


1974 stod Gränbyhallen klar och åren har gått - hallen har rustats upp i omgångar samtidigt som det i många år har pratats och utretts olika möjligheter till en ny Arena för issporter i Uppsala.

Lite kort kan man säga att Uppsala Arena (senare Uppsala Eventcenter) - en arena byggd och driftad av privata krafter vid cirkusplatsen, Gränby Centrum där Uppsala kommun skulle gå in ekonomiskt har under flera år varit huvudspåret. Det har dock stött på problem som vattensalamandrar och om det var lagligt rätt med det upplägg som fanns. Det hela var till och med ner i Bryssel för avgörande om upplägget var möjligt - vilket det visade sig vara efter många om och men.

Men nu har Uppsala kommun istället tagit över det hela och gjort en utredning kring hur och var en Arena med SHL mått skall kunna uppföras innom rimlig tid. Man har föreslagit en Arena centralt vid "Kölen" i närheten av reningsverket på andra sidan av Fyrisån jämfört med Studenternas idrottsplats. Utredningen är nu ute på remiss hos berörda parter som i dagarna skall lämna in sina synpunkter på det hela.

Utredningen hittar ni HÄR

Vi bad ordförande Niclas Fröberg berätta lite kort om Almtunas syn på det som utredningen kommit fram till.