Ett lugnt årsmöte är avslutat

4 juni 2018 22:24

På måndagskvällen var det dags för årsmöte för Almtuna. Det var ett lugnt möte som avverkades snabbt punkt för punkt. Glädjande var att föreningen kunde visa upp ett bra resultat rent ekonomiskt för den gångna säsongen.


Sedvanliga möteshandlingar gicks igenom i rask takt under mötet som var relativt glest besökt. Ekonomiskt så kunde man redovisa ett plusresultat på 624 462 kronor. Vilket gör att det egna kapitalet nu är drygt 1 800 000 kronor - för att beviljas elitlicens krävs 1 500 00 kronor i eget kapital.

Man räknar med att både intäkter och utgifter kommer att öka den kommande säsongen och man budgeterar med ett överskott på 460 000 kronor. Herrarnas A-lagsbudget höjs med drygt en miljon kronor till 18 miljoner kronor. Observera att det inkluderar samtliga kostnader för A-laget den kommande säsongen - så väl material, resor, löner sociala avgifter med mera.

Vidare berättades det lite i arenafrågan - den nya planerade - och där får man ha tålamod och invänta vad som sker. Samhällsbyggnadsbolaget som äger frågan idag skall redovisa slutresultatet den 30 juni.

I dagens arena Gränbyhallen ses just nu över möjligheter till förbättringar för att kunna skapa bättre upplevelse för publiken.

Under årets gång har två ledamöter i styrelsen på egen begäran avgått: Fredrik Nilsson och Jörgen Enström. Vid årsmötet tackade styrelseledamot Josef Mattsson för sig efter flera års verksamhet i styrelsen och en avtackning med blommor hölls (Se topbilden). Efter sedvanlig valprocedur ser den nya styrelsen ut som följer:

Styrelse Almtuna:
Ordförande: Niclas Fröberg 1 år Omval
Ledamot: Niklas Sjölund 1 år Sittande
Ledamot: Kristina Jonsson 2 år Omval
Ledamot: Hans Johansson 2 år Nyval
Ledamot: Christer Haglund 2 år Nyval
Ledamot: Anders Söderholm 2 år Nyval

Valberedningen:
Anders Leijon 1 år Omval
Bo Lundell 1 år Omval

Revisor:
Nils Pehrsson 1 år Omval

Vid årsmötet deltog även Oscar Milton som fick Johan Berggren award efter säsongen 17/18 - fansens val av säsongens bästa spelare den gångna säsongen. Han ställde upp på en intervju inför mötesdeltagarna: