Medlemskap 2018-19

4 maj 2019 11:03
Klubben

Information om möjligheten att teckna medlemskap i föreningen.


Möjligheten att teckna medlemskap för verksamhetsåret 2018-19 stängdes vid verksamhetsårets slut 2019-04-30.

Då det framkommit önskemål om att fortsatt kunna teckna medlemskap för 2018-19 (retroaktivt) kommer möjligheten att göra så att snarast möjligt öppnas.