Almtuna planerar att effektivisera organisationen

24 mars 2022 12:00
Klubben

För att stärka föreningen ekonomiskt och nå våra målsättningar sportsligt kommer organisationen att effektiviseras. Vi måste säkerställa att organisationens kostnader anpassas efter våra intäkter och ge oss själva möjlighet att vara lönsamma över tid, säger Petteri Olsén, Ordförande i Almtuna.


Som en följd av Coronapandemin har Almtuna haft minskade intäkter de senaste två åren. Flera av våra samarbetspartners har befunnit sig i samma situation vilket har påverkat våra sponsorintäkter negativt. Utöver detta, som en direkt effekt av restriktionerna, har reklam, biljetter, arenaförsäljningen samt intäkter från cuper och läger minskat. Statliga stöd och bidrag har i stor utsträckning uteblivit senaste året.

Styrelsen har under säsongen tillsammans med klubbchef gjort en grundlig genomgång av verksamheten och konstaterat att en effektivisering är nödvändig. Vi planerar att genomföra förändringarna så snart som möjligt för att stabilisera ekonomin.

För Almtuna är det nödvändigt att anpassa oss för att ha en stabil verksamhet och lägga rätt förutsättningar för de kommande åren, säger Petteri Olsén avslutningsvis.

För frågor gällande omorganisationen vänligen kontakta,
Petteri Olsén, Ordförande Almtuna
Robert Lif, Klubbchef Almtuna