Utbildade i jämnställdhet

7 juni 2018 18:38

Almtuna var en av de föreningar som av Uppsala kommun och företaget Jämnställt bjöds in till en utbildning i jämnställdhet. Vid flera tillfällen under ett års tid har kursdeltagarna träffats och utbildats samt diskuterat kring ämnet.


För Almtunas del så deltog Odin Lindell och Aftab Husseini som till vardags jobbar i Almtunas CSR-projekt Tillsammans. Meningen är att de nu när utbildningen är klar skall sprida sina kunskaper i ämnet vidare inom Almtuna som förening.
– Jag har inte varit med om att man har gjort det tillsammans på det här sättet förut. Olika föreningar har mötts och kunnat ge varandra input och tips från sitt håll. Det har varit mycket spännande samtal, säger Maria Hulth som är en av kursledarna till Upsala Nya Tidning.

Deltagarna har vid träffarna dels utbildats men även disukterat kring ämnet jämnställdhet. Det har varit både vuxna och barn med under utbildningen vilket setts som mycket positivt då de unga kunnat komma med sina synpunkter och tankar kring det hela och på så vis breddat det hela genom att bidra med ungas synvinkel.
– Vi har lärt oss mycket om hur man identifierar normer och hur man ska försöka bryta dem. Vi vill att hockeyn ska vara mer öppet för alla, säger Odin Lindell till Uppsala Nya Tidning.

– Vi kan jobba på att göra sporten mer tillgänglig för alla, oavsett kön eller var du kommer ifrån. Förväntningarna på hockey och hur en hockeyspelare skall vara behöver förändras. Vilket självklart även gäller andra sporter, säger Lindell på frågan från Uppsala Nya Tidning om vad Almtuna kan bli bättre på gällande jämnställdhetsfrågor och fortsätter:

– Vi måste reflektera mer över hur vi agerar i omklädningsrummet och kring stereotyper. Hur behandlar vi människor som bryter mot normen inom föreningar? Vi måste se det som något positivt att alla inte är likadana. Läs hela Artikeln i Uppsala Nya Tidning HÄR