Kallelse till ordinarie föreningsstämma

17 maj 2019 10:45
Klubben

Medlemmar i Almtuna IS kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.


Medlemmar i Almtuna IS kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 18:00
Plats: Gränby Ishall, ”Vippen”, Uppsala

Sedvanliga möteshandlingar avhandlas.

Rösträtt vid stämman har den som under verksamhetsåret 2018/2019 (t.o.m. 30 april 2019) betalat medlemsavgift och beviljats medlemskap, samt under 2019 fyller minst 18 år.

Verksamhetsberättelse, Förvaltningsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Revisors berättelse samt eventuella motioner kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast en vecka före stämman.

Välkomna