Svenska Spel
Almtuna IS

Välgörenhetsmatchen 27/12-2017 mot Oskarshamn.

 
 

 

Checkpartner 

SEB

 
 
 
VAD ÄR VIGGO FOUNDATION: Viggo Foundation är en insamlingsstiftelse grundad av Måns Möller. Måns har ett stort engagemang för barn med särskilda behovs(ADHD, autism och asperger) möjligheter att idrotta. I nuläget finns oftast ingen plats för dessa barn i befintligt föreningsliv. Barn i behov kräver ofta lite extra resurser och målet är att uppmuntra föreningar/föräldragrupper att starta sektioner för barn i behov. Vem kan söka? Är du en förening/organisation som har ett behov och en önskan om ekonomiskt bidrag för att kunna ta emot ett/flera barn/ungdom med npf diagnos. Eller har ni ett kommande projekt som ni vill söka bidrag till, som omfattar aktiviteter med barn med npf diagnoser? Då skall ni söka pengar från stiftelsen.
 

Vill du vara med och stödja välgörenhetsmatchen och Viggo foundation?

Vi har bidragit till Viggo foundation genom Almtuna:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2015-2018 Almtuna IS

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB