Uppsala Eventcenter

Uppsala Eventcenter ska bli en evenemangsarena, med plats för idrott, konferenser, mässor och konserter med plats för upp till 10 000 åskådare. För Almtunas del blir det ett nytt hem för A-laget.

Arenan väntas i dag kosta 800 miljoner kronor. Efter en lång och uppmärksammad process godkände EU-kommissionen 2013 Uppsala kommuns stöd till den planerade jättearenan i Gränby.

Projekt startade 2007 och ska genomföras i tre faser.

Fas 1: Avslutad sedan rundan med överklaganden blivit klar och kommunfullmäktige sagt ja.

Fas 2: Ska få alla förutsättningar som detaljplan och finansiering klar.

Fas 3: Bygget startas. Fas 3 ska ta 24-28 månader. Håller tidplanen så kan arenan klar någon gång under 2018.

Uppsala Eventcenter kommer bli 20 meter hög. Arenan beräknas ta emot 6800 åskådare vid matcher.