Styrelsen

Kristina Johnsson

Ordförande

Lennart Danielsson

Ledamot

Ulf Fahlstad

Ledamot

Hans Johansson

Ledamot

Fredrik Palm

Ledamot

Niklas Sjölund

Projektledare