Almtuna IS – Elitishockeygymnasiet (NIU)

Almtuna IS bedriver ett s.k. Elitgymnasium (NIU) som står för Nationell godkänd idrottsutbildning och som är auktoriserat av Svenska Ishockeyförbundet. Elitishockeygymnasiet drivs tillsammans med Upplands Idrottsförbund och Celsiusskolan i Uppsala. Elitishockeygymnasiet är en mycket viktig del av Almtuna IS talangutveckling.

För oss i Almtuna IS är följande nyckelord mycket viktiga:
Framtid, Framgång & Tradition.

Vi prioriterar också ord i verksamheten som goda vanor, hög arbetsmoral, målmedvetenhet, ständig utveckling och proffsighet i både förhållningssätt och i det vi gör. Med ambition att hela tiden bli lite bättre.

Hos oss på Elitishockeygymnasiet i Uppsala har samtliga ansvariga instruktörer slutfört Svenska Ishockeyförbundets högsta tränarutbildning. Vi strävar alltid efter att söka nya kunskaper och ser det som en självklarhet att alltid ta del av de utbildningar och nyheter som presenteras gällande spelarutveckling.

På Elitshockeygymnasiet i Uppsala jobbar:
Robert Lif                         
Juniorsportchef, kontaktperson för Lokala Ishockeygymnasiet (LIU)

Tobias Pehrsson
Ansvarig Elitishockeygymnasiet (NIU), tränare A-lag samt länk mellan junior och A-lag

Mats Emanuelsson
Ansvarig för en särskild individsatsning för toppjuniorspelarna på elitishockeygymnasiet.

Marcus Ragnarsson
Instruktör på Elitishockeygymnasiet och hockeyklasser, tränare A-lag samt länk mellan junior och A-lag

Martin Gudmundsson
Instruktör Elitishockeygymnasiet (NIU), ansvarig ishockeyklasser (åk 6-9),
Ass. tränare J18 Elit

Henrik Törmä
Ansvarig målvaktsinstruktör på elitishockeygymnasiet och hockeyklasser (åk 6-9)

Björn Danielsson
Scoutingansvarig A-lag
I Almtuna IS har vi ett koncept för att ta fram spelare till vårt egna A-lag, där vi involverar A-lagets tränare i spelarutbildningen på Elitishockeygymnasiet för att dels möjliggöra en relation mellan spelare och A-lags tränare, men framför allt delge budskap till spelarna av vad som förväntas på nästa nivå för att ta det klivet i den idrottsliga utvecklingen.


Studie och träning
Eleverna vid ishockeygymnasium studerar ett treårigt utbildningsprogram vid Celsiusskolan (fem minuter med cykel från ishallen) i Uppsala, där Idrottsspecialisering är en del av utbildningen. Du har möjlighet till träning från Måndag till Fredag (dvs varje dag) klockan 08.00-10.00 (detta då skolan startar 10.30 om dagarna) med ledning utav skickliga instruktörer med lång erfarenhet och spetskompetens i spelarutbildning.

Du som spelare på Elitishockeygymnasiet har även tillgång till ett stort resurs team runt dig, som är välorganiserat med unika resurser så som:
- egen idrottsmedicinsk mottagning med professionell läkarvård.
- sjukgymnastik för rehab och prehabträning, med vattenbassäng och vattenträning som bra träningsmetod.
- kostrådgivning.
- matlagningskurser.
- hjärtscreening.
- förstärkt frukost i samband med Elitishockeygymnasieträningarna på morgnarna.
Allt för att ge dig förutsättningar till dig som spelare att må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt.

De program som eleverna kan söka till är följande:
Samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt, ekonomiska och handel/administration.

Om ni behöver information i skolfrågor, vänligen kontakta:

Emma Sjöö vid Upplands Elitidrottsförbund
emma.sjoo@uppland.rf.se, tel.nr: 070-825 07 49

Susanne Borg SYV-konsulent vid Celsiusskolan
susanne.borg@uppsala.se, tel.nr: 018-727 28 26

Obs! I vissa fall kan det finnas möjlighet att kombinera Idrottsspecialisering med andra program.

Idrottsspecialisering Ishockey syftar till att underlätta för eleverna i åldern 16-19 år att förena kvalificerad ishockeyträning med studier på gymnasial nivå.
Eleverna på Elitishockeygymnasiet har bra möjligheter och förutsättningar för att lyckas med att få en god utveckling. Vi som förening tillser att antagen elitishockeygymnasieelev registreras och ges möjlighet till spel och träningsmöjligheter i den egna föreningens Elitlag (J18, J20 eller A-lag) eller i annan närliggande förening som gott samarbete råder med, detta i den utsträckning och på den nivå som bäst gagnar elevens ishockeymässiga utbildning och utveckling. Det innebär att eleven tränar och spelar matcher vardagskvällar och helger. I genomsnitt tränar eleverna 6-8 gånger/vecka ispass, 2-3 gånger/vecka fyspass, 1-2 gånger/vecka teori, 1 gång/vecka videoanalys och spelar 1-3 matcher.
 

Schema 2013-2014
I Uppsala arbetar vi hårt med att eleverna ska trivas, känna sig trygga och uppleva en gynnsam studiesituation. För att bo, studera och träna på annan ort krävs vilja, ambition och självdisciplin. Boende- och matfrågor är mycket viktiga inslag och har stor betydelse för trivsel och idrottslig utveckling. Normalt är att eleverna bor parvis i lägenheter som hyrs utav Uppsala Elevhem & Gymnasieboende.

Kontaktman där är Bamse som har tel.nr. 018-26 13 80 (uppsalaelevhem.se).

Ansökningsblankett skall fyllas i och mailas till Uppsalagymnasieboende, för att säkerställa att få boende vid intag på Elitgymnasiet (NIU)


Antagningsrutiner
Du som spelare har möjlighet att under september-december ta kontakt med Almtuna IS kontaktpersoner för att boka in provträning antingen med J 18 Elit på kvällstid eller på morgnarna med Elitishockeygymnasiet för att uppvisa dina ishockeymässiga kvalitéer.
Välkommen ta kontakt med oss!

1. VIKTIGAST: Gör din ansökan fr.o.m 1:a oktober till senast den 1:a december 2013.
Skicka in din ansökan till swehockey.se där du delger Almtuna IS som ett av de fyra alternativen av klubb.

2. Fr.o.m oktober till december görs bedömning av de spelare som sökt Uppsala och Almtuna IS Elitgymnasiet, värdering och rangordning av de sökande.

3. En planerad Try-Out kommer äga rum tisdag den 17:e december, vecka 51. Där en separat kallelse kommer komma ut till de sökande spelarna, med mer information om den heldagen.

4. Så snabbt bedömningen är gjord av varje enskild spelares status ges besked till respektive individ om den ishockeymässiga antagningen.

5. Den 15:e februari, 2014 är sista dag för ansökan till gymnasieskolan (Celsiusskolan, Uppsala)

I april ges preliminärt besked om ev. antagning till sökt program.


Ansökan och antagning
Målgrupp för Elitishockeygymnasierna är sista års A-pojkar d.v.s. elever som ska sluta grundskola och börja studera på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid spelarnas attityd och karaktär under uttagningen. Vi anser att detta är grunden för positiv utveckling.

I Almtuna IS har vi ett koncept för att ta fram spelare till vårt egna A-lag. Vi ser att med ett långsiktigt tankesätt att vilja bli lite bättre för varje dag som går samt att ha fokus på nuet för att ha kvalité på det du gör är nyckeln för att bli så bra som möjligt. Där Du som individ skall känna att dörren till A-laget är öppen, vi vill satsa på spelare från det egna ledet.  Men det är du som är ansvarig för att utvecklas varje dag för att ta steget in i A-laget. Välkommen!


Ansökan till ishockeygymnasiet ska göras interaktivt via Svenska Ishockeyförbundet senast den 1/12. Ansökningsinformation finns på swehockey.se.
Välkommen med Din ansökan!
LYCKA TILL!


Vid ev. frågor:
Ring/maila Tobias Pehrsson, tel 0704-191987, pehrsson@hockeyinstitute.se
Ring/maila Mats Emanuelsson, tel: 0704-191982, emanuelsson@hockeyinstitute.se
Ring/maila Robert Lif, tel: 0702-392727, robert.lif@almtuna.com


Obs! 
För att få kombinera din specialidrott med gymnasiestudier är kravet att du har ett slutbetyg som berättigar dig en plats på önskat studieprogram. När du studerar på ett Elitishockeygymnasium utanför hemkommunen kan det dessutom vara så att hemkommunen inte beviljar inackorderingsbidrag för boende på annan ort. Kommunernas inställning till detta varierar, därför är det viktigt att ta kontakt med hemkommun för att säkerställa detta.