Förändringar i styrelsen

25 juni 2019 12:48
Klubben

Niclas Fröberg lämnar sitt uppdrag som ordförande för Almtuna IS.


På grund av oförutsedda händelser i den verksamhet Niclas bedriver måste han lägga all sin tid och sitt fokus på den verksamheten, vilket medför att han inte har möjlighet att lägga den tid som krävs på ordförandeskapet i Almtuna IS.

Samtidigt lämnar även Anders Alsing sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen.

Med anledning av det inträffade har valberedningen fått uppdrag att ta fram förslag på ny styrelse och extra stämma kommer att hållas så snart valberedningen har ett förslag att presentera för stämman.

Intill dess extra stämma hållits leds styrelsens arbete av vice ordförande, Niklas Sjölund.