Klubbchefen lämnar Almtuna
2023-09-18
Som tidigare meddelats pågår ett stort förändringsarbete i Almtuna med fokus på social --, ekologisk och inte minst ekonomisk hållbarhet som varit och fortsatt är förutsättningar för en livskraftig förening . Redan nu ser vi positiva förändringar gällande klubbens marknadsföring och
kommunikation där klubbdirektör Martin Löf Nyqvist har bidragit stort till den förändringen.

Efter sju månader som Klubbdirektör/VD väljer nu Martin Löf Nyqvist att lämna föreningen.

- Styrelsen och jag ser olika på vilka prioriteringar som måste göras och på vägen framåt – främst på kort sikt. Jag har därför valt att säga upp mig från uppdraget som klubbdirektör och vd för Almtuna IS. I samband med att jag lämnade in mitt avsked har styrelsen erbjudit mig en annan roll som jag har tackat nej till, säger han och fortsätter:

- Jag vill tacka alla partners, supportrar, medlemmar, funktionärer och medarbetare som jag haft nöjet att lära känna under den här tiden.

Som en del i det fortsatta förändringsarbetet har styrelsen under en tid arbetat på en lösning för att ytterligare förstärka klubbens intäktsbas genom att tillföra mer försäljningsresurser för att utvidga och fördjupa relationen till regionens näringsliv samt våra nya och befintliga partners och sponsorer.  Stöd och engagemang från klubbens partners är helt centralt för att kunna bedriva både elit- men främst barn-/ungdomsidrott.

Som tidigare meddelats tillträder Julian Lundberg som försäljningschef samtidigt som klubbens ordförande, Petteri Olsén, börjar arbeta heltid också det i syfte att förstärka den kommersiella delen av verksamheten.

Petteri Olsén, styrelsens ordförande: ”Vi får respektera Martins beslut även om vi tycker det är tråkigt”. Olsén fortsätter: ”Martin avslutar sin anställning i december med flera viktiga uppgifter att slutföra innan dess. Just nu har vi fullt fokus på säsongens första hemmamatch den 29 september.”

Rekryteringen av efterträdare har påbörjats.

Petteri Olsén tillträder som Klubbdirektör med omedelbar verkan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Almtuna IS/Almtuna IS Ishockey AB