Vision

En mötesplats för utveckling

Vi ska vara innovativa i sättet vi leder, utvecklar och möter framtidens generation spelare, ledare, partners & supportrar - en mötesplats för utveckling. Vi ska bli en samlande kraft för ishockeyns tillväxt, bli relevant för våra intressenter och därigenom inta en stark position i staden Uppsala, i länet Uppland och för samhällets bästa.

Läs mer

Vår Mission

Vad är vårt syfte och för vem finns vi till?

En ungdomsförening med tränare och ledare av högsta kvalitet, med fokus på ungdomar i deras personliga utveckling.

En elitverksamhet med framtagen utvecklingsmodell, som skall generera en bra individuell utveckling och högpresterande team.

Ett affärsnätverk där människor träffas och ges möjlighet att både utveckla relationer och affärsutbyte. Att skapa mervärde för våra partners.

Att få fler människor att uppleva ishockey, bli intresserade och följa Almtuna IS. Tillväxt genom att bli fler människor, unga som äldre i vår Almtunafamilj.

Läs mer

Inriktningsmål

Kortsiktiga- som långsiktiga målsättningar mot 2030

  • En ungdomsishockey med hög kvalitet
  • Framkant i utveckling
  • Värdeökande partnerskap
  • Öka intresset för ishockey

Läs mer

Handlingsplan

Plan för konkreta aktiveringar inom respektive område

  • En ungdomsishockey med hög kvalitet
  • Framkant i utveckling
  • Värdeökande partnerskap
  • Öka intresset för ishockey

Läs mer

Vår Kultur - Värdegrund

Våra beteenden blir vår identitet

Inkluderande, vi välkomnar alla, personal, ledare, spelare, föräldrar, partners, supportrar och andra intressenter till vår gemenskap.

Samverkan, genom direkt dialog till varandra, att se varandra som en tillgång. Det är så vårt lärande & utveckling uppstår.

Läs mer