Vi förenar föreningen - vi samlar ihop Almtunafamiljen
Publicerad: 2024-05-19
Det har gått tio dagar sedan mitt tillträde och jag tänkte ta tillfället i akt att delge mina intryck, arbetet som pågår bakom kulisserna. En av mina viktigaste uppgifter från nu är: Kommunikation.

Skapa ett väl kommunicerat Almtuna mot alla er intressenter såsom medlemmar, partners, supportrar, ledare, föräldrar, kommunen, media och spelare. Det som gör oss relevanta och intressanta - att delge er en transparant inblick i det vi tillsammans behöver skapa från idag och framöver.

Medlemmar ni kommer få månadsbrev utifrån ett förenings perspektiv, partners ni kommer få månadsbrev utifrån ett kommersiellt inslag, sporten kommer delge veckovisa sportrapporter, säljteamet kommer inspirera varannan vecka med syfte att kommunicera om deras arbete, näringslivet och partnerskap. Jag i egenskap av Klubbdirektör kommer regelbundet delge de övergripande Visionära som strategiska inriktningarna vi gör, framför allt den kultur, de beteende och den värdegrund som jag vill ska prägla Almtuna IS in i framtiden. Vi kommer framöver, såsom vi gjort senaste veckan att kommunicera via alla våra kanaler. Följ med oss på vår resa som vi gör tillsammans med just dig…

1) AIS, vi behöver en Vision och strategi

Vår resa börjar med att vi sätter en ”Vision 2030”, vilket kommer bygga på helt nya värden för människors utveckling och vårt självförverkligande i livet. Utifrån detta behöver vi en konkret strategi i tre steg (steg 1: 2024-2025-2026) samt (steg 2: 2026-2027-2028) vidare mot (steg 3: 2028-2029-2023) vår Vision 2030. Vi sätter tydliga inriktningsmål, tydliga aktiveringar för vad & hur vi ska bygga föreningen steg för steg. Vi kommer att kommunicera hela materialet till ALLA medlemmar, partners, supportrar, ledare och föräldrar i föreningen, Uppsala kommun och media.

2) AIS, vi behöver bygga en kultur & värdegrund

Inkludering och samverkan blir ledorden för den kultur som behöver prägla Almtuna IS. Vi behöver, vi vill och vi kommer att inkludera fler människor i föreningens resa. Ett exempel på detta är att vi skapat en scoutinggrupp med starka Almtunahjärtan till fd. spelare, ledare och människor som vi nyttjar i vår utveckling. Vi som förening har ytterst ansvar för att bygga denna kultur tillika miljö och vi identifiera dessa framgångsbeteenden som behöver gälla i föreningen oaktat vilken roll man har.

Jag som klubbdirektör måste börja med mitt beteende, hur jag beter mig, bemöter andra, skapar inkludering, får människor att samverka och skapa ett tydligt ledarskap. Utveckling börjar med sig själv. Därefter behöver all personal, medlemmar, partners, supportrar, ledare, föräldrar och spelare börja med att (1) prata om framtiden och inte om historien (2) prata positivt om föreningen och om andra, inte de negativa om föreningen och andra. Framför allt att vi tar vara på alla de krafter som finns i och kring föreningen, att inkludera fler människor i vår omgivning och som vill föreningens bästa. Sakteligen kommer vi tillsammans få Almtunafamiljen förenad och enad.

3) AIS, vi behöver en Förening- & Ungdomsverksamhet

Vi har gjort klart fem styrdokument och material för hur vi ska utveckla föreningsverksamheten. Dels (1) ett nytt Ramverk. Dels ett nytt (2) kultur och värdegrundsarbete. Dels en ny (3) Utvecklingsstege för spelarutvecklingen. Dels en ny paketering (4) Academyupplägg med syfte att spetsa till spelarutvecklingen för våra pojkar och flickor. Dels en framtagen (5) fysfilosofi och profil. Detta är vår kärnverksamhet, där hela 400 st spelare och ledare med tillhörande ca 800 föräldrar är en del av Almtuna IS verksamhet. En otroligt stor, men även viktig del för att bygga föreningen på rätt sätt in i framtiden. Dessa fem styrdokument kommer implementeras redan nu i vår samt med regelbunden uppföljning under hela hösten och kommande säsong 2024-2025.

4) AIS, vi behöver en välfungerande Flicksatsning

Vi har idag ca 50 st flickor i verksamheten från Hockeyskola till U10, U12, U14, U16 och nu ett nystartat Flickjuniorlag från säsongen 2024-2025. Denna del av verksamheten kommer vi både värna om och även ge möjligheter till utveckling. Detta kommer bli en prioriterad del för att få ishockeyn att växa. Viktigt för både jämställdhet och skapa en idrott som är till för alla. Vi ska skapa tillväxt till ishockeyn och framför allt få ishockeyn att bli större och betyda mer för fler.

5) AIS, vi behöver ett Samhällsengagemang

Vi som förening navigerar oss i Gränbyområdet, där vi behöver ta samhällsansvar. Vi sitter i en planeringsfas med ett par olika potentiella projekt. Exempelvis hur vi tillsammans med skolor kan skapa olika aktiviteter. Men en sak är säker, vi kommer behöva bygga broar i Gränbyområdet för både den yngre som den äldre generationen. Kunskapsöverföring och utbyte mellan generationer. Vi tar ansvar för ett utsatt område i Gränby, där vi kommer behöva bli den starkaste aktören för att bidra till samhällsnytta.

6) AIS, vi behöver en kommersiell tillväxt – grunden för allt ovan

Vår säljorganisation leder försäljningen genom att initialt fokuserar på befintliga och förlorade partners. Parallellt att få in nya kunder i vårt nätverk. Vikten av att bygga ett affärsnätverk, där partners vill vara med och framför allt ges möjlighet att utbyta affärer och skapa affärsnytta blir grundbulten framöver. Vi har satt ett årshjul för affärsnätverksträffar med fokus på relationer, utbyta erfarenheter, uppleva både nytta och nöje genom diverse olika aktiviteter.

Det blev en längre introduktion av de arbetet som pågår i Almtuna IS. Men för mig känns det viktigt att delge samtliga områden som ligger i vårt arbete. Framöver kommer jag att göra en djupdykning i varje del ovan nämnd. Ur detta arbete kommer vi att bygga ett starkare varumärke, en starkare position i staden Uppsala, en samlande kraft för länet Uppland och på riktigt göra nytta för vårt samhälle.