Verksamhetsberättelse Almtuna IS 19/20

29 maj 2020 21:42
Klubben

Här kan ni alla läsa Almtuna IS verksamhetsberättelse för säsongen 19/20


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi
Bokslut och Koncernredovisning för Almtuna IS samt Almtuna IS Ishockey AB (föregående räkenskapsår):

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 22,0 MSEK (23,3 MSEK).

Koncernens rörelsekostnader för perioden uppgick till 21,9 MSEK (29,6 MSEK)

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (-4,8 MSEK).

Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 1,7 MSEK (1,2 MSEK).

Det har varit ett tufft ansträngande år ekonomiskt. På grund av koncernens negativa resultat för räkenskapsåret 2018/2019 minskades kostnadsbudgeten kraftigt samtidigt som avbetalningsplaner och amortering av skulder har haft en stor påverkan på den löpande likviditeten. På grund av osäkerhet kring serietillhörighet i början av året kom sponsorförsäljningen igång ca 3 månader senare än vanligt, vilket påverkade resultat och likviditet negativt. Licensnämndens beslut om att vi fick spela i Hockeyallsvenskan kom först 4 juli 2019.

Vi tog ett starkt grepp om kostnadssidan och gjorde förändringar som resulterade i kostnadsbesparingar om 7,7 MSEK . Alla kostnader sågs över, men det var framför allt på personalsidan som vi gjorde största neddragningarna där vi minskade kostnaderna med 4,3 MSEK. Även på fysträning , material och resor minskades kostnaderna ordentligt.

Intäkterna under sommaren och hösten minskade jämfört med 2018/19, främst på grund av att vi under stora delar av försäsongen tillhörde hockeyettan, samt att en av våra säljare var långtidssjukskriven. Under säsongen så minskade också intäkterna runt herrlagets hemmamatcher beroende på att vi fick ta över IK Panterns spelschema, vilket innebar färre matcher i anslutning till helg då vår publik är som störst och vår merförsäljning kiosk/Bar/VIP också är som störst. Vi fick positiva signaler om sponsorförsäljning när serien var färdigspelad och det stod klart att vi hade säkrat kontraktet. Något som snabbt förändrades i och Covid-19-pandemin. Stor avvaktan från de flesta partners och sedan april har knappt någon försäljning tillgodoräknats.

Organisation
Robert Lif tillträde som klubbchef och ungdomsansvarig. Roberts huvuduppgifter har varit att få ekonomin under kontroll, utveckla Tillsammansprojektet och verka för att ungdomssidan utvecklas och att antalet utövare skall ökas.

Sportslig verksamhet

A-lag Herr
Med en kraftigt minskad spelarbudget var det sportsliga målet att spela sig till ett kontrakt i Hockeyallsvenskan. Fem spelare flyttades direkt upp från juniorlagen och totalt gjorde 14 juniorer seriematcher i Herrlaget. Laget hade många lokala spelare och många med uppländska moderklubbar. Almtuna slutade på en 12:e plats i serien. Laget hade spelat klart när serien bröts p.g.a Covid 19.

A-lag dam
Damlaget har under året spelat i Division 1 - Östra och har resultatmässigt haft en varierande säsong. Målsättningen har varit att vara ett stabilt mittenlag i näst högsta serien med ambition att nå SDHL inom de närmsta åren. Strävan har varit att merparten av spelartruppen ska ha uppländska moderklubbar.

Juniorverksamheten
J20 vann serien J20 Elit Östra med en marginal på 35 poäng till sista slutspelsmatch. I Playoff slog man ut Nacka och Huddinge. När J20 i nästa steg skulle spela mot Björklöven så avbröts serien pga. Covid -19.

J18 slutade på en tredjeplats i J18 Elit. Efter jul spelade J18 i Allsvenskan Norra. Där man gjorde en stark insats och ledde serien tills 3 omgångar återstod där man till sist slutade på en hedrande tredjeplats - i landets högsta serie. SM-slutspelet blev inställt pga. Covid -19.

Gymnasieverksamheten
Utfallet av gymnasieutbildningen är ett bevis på att vi gör ett väldigt bra jobb med våra juniorer. Flera spelare har erbjudits kontrakt i vårt A-lag. Därtill har ett antal spelare fått seniorkontrakt med andra klubbar och flera har fått anbud från SHL-klubbar om att spela i Superelit

Våra juniorspelare är högt ansedda ute i Sverige och vår verksamhet håller hög nivå. Vi utvecklar och utbildar kontinuerligt många bra spelare och ger dem goda förutsättningar för fortsatt utveckling i deras karriärer.

Ett arbete med Celsiuskolan har påbörjats för att starta ett ishockeygymnasium för tjejer under hösten 2021.

Ungdomsverksamheten
På ungdomssidan har våra lag deltagit flitigt i olika serier och cuper och även varit värdar för ett antal olika cuper. Föreningens hockeyskola har under året bedrivit en uppskattad verksamhet och det är med glädje och tacksamhet som vi konstaterar att våra sponsorer möjliggör att det nästintill är gratis för de yngre att börja spela ishockey. Det är även mycket glädjande att vi ökar antalet aktiva från år till år. Föreningen har tagit hand om ungdomar efter skolan i tränings- och tävlingsverksamhet sju dagar i veckan, så gott som året runt, med undantag för inplanerade viloveckor för barnen. Föreningen är MYCKET STOLT över detta.

Föreningen kan också med stor glädje konstatera att antalet flickor som deltar i vår verksamhet nu är 84, vilket är en ökning med 35 spelare de senaste 3 åren.

Fortsatt engagemang i CSR-projekt och andra samhällsnyttiga arrangemang.
Projektet Tillsammans lever och frodas. Arbetet med socioekonomiskt utsatta ungdomar fortsätter således och fokus ligger på Gränby- och Valsätra/Gottsundaområdena. Samarbeten med andra aktörer i dessa områden sker och ger mycket mervärde för samhället, projektet och inte minst alla deltagarna. Att aktivera ungdomar i fysisk aktivitet och speciellt isidrott är något som uppskattas, samtidigt som det skapar viktiga sammanhang utanför skola och hemmet. Många av de aktiva har även tagit steget ut i arbetslivet, vilket har varit en av projektets största målsättningar. Projektet har även fokuserat på jämställdhetsfrågor och har genom året genomfört ett antal insatser för att främja föreningens aktiva tjejer.

Det ekonomiska stöd vi haft från Arvsfonden upphör och verksamheten har en stor utmaning gällande fortsatt finansiering. Samarbetet med näringslivet och Uppsala kommun är fortsatt tätt och framgångsrikt men det krävs att vi hittar ytterligare partners för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att utvecklas.

Övrigt
Verksamhetsåret 2019/2020 var redan på förhand ett av Almtunas tuffaste år, något som under året skulle visa sig stämma. Med nedflyttning, uppflyttning och med säsongsavslutning i en begynnande pandemi, har Klubbchef/VD med personal gjort en nästintill omänsklig insats i att rätta upp ekonomin, skapa sportsliga resultat och på ett framgångsrikt sätt utvecklat ungdomssidan och vårt CSR-projekt Tillsammans, något som på sikt bygger en stark förening och ett bättre samhälle!