Barnrättspriset 2021 till vårt CSR-projekt

23 november 2021 11:26
Klubben

Barnrättspriset 2021 går till Aftab Husseini och Almtunas CSR-projekt Starka tillsammans. Projektet går ut på att skapa en mötesplats för ungdommar och unga vuxna i Uppsala som nyligen kommit till Sverige.


Barnrättspriset 2021 går till Aftab Husseini och Almtunas CSR-projekt Starka Tillsammans.

Motivering: Aftab Husseini arbetar mycket engagerat för barn, unga och familjer som nyligen kommit till Sverige. Projektet @starkatillsammansuppsala går ut på att skapa en mötesplats för ungdomar och unga vuxna i Uppsala.

I praktiken handlar det om allt från fritidsaktiviteter till att bidra till anpassning i samhället eller stöd kring asylärenden. Ett stort arbete har lagts för att kvinnor och flickor ska komma till aktiviteter.

Flera av de som nominerat Aftab vittnar om hur viktig hans verksamhet varit för deras barn. Aftabs stora språkkunskaper underlättar för att barn och unga ska känna sig trygga. Aftahs Arhete bidrar till att förverkliga flera viktiga fritidsaktiviteter till att bidra till anpassning i samhället eller stöd kring asylärenden.

Ett stort arbete har lagts för att kvinnor och flickor ska komma till aktiviteter. Flera av de som nominerat Aftab vittnar om hur viktig hans verksamhet varit för deras barn.

Aftabs stora språkkunskaper underlättar för att barn och unga ska känna sig trygga. Aftabs arbete bidrar till att förverkliga flera viktiga rättigheter i Barnkonventionen.

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län. Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, i Uppsala län. Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av @ulvendesign med bild av @rekarlen

Stort grattis Aftab Husseini! ❤️ Du gör ett stort arbete i vårt CSR-projekt Starka Tillsammans!