Största satsningen i Almtunas historia

14 juni 2022 20:00
Klubben

Upsala Nya Tidning och Håkan Lundh har under tisdagen publicerat två artiklar om en satsning på Almtuna och en utmaning till näringslivet. Har ni inte hunnit läsa dom? Här har ni nu chansen att läsa delar av artiklarna.


”Den största satsningen i Almtunas historia”

"– Den ekonomiska processen är klar genom en kapitaltäckningsgaranti som är utställd på (bland annat) ett av mina bolag. Så svaret på frågan om elitlicens och om Almtuna kommer att spela i allsvenskan säsongen 2022/23 är alltså ja, säger Ulf Rosén, adjungerad i Almtunas styrelse.

Ändå har satsningen knappt börjat…”

Från Almtunahåll poängteras att ambitionsnivån är hög, men att det också finns en stor ödmjukhet inför uppdraget – en sak i taget.

”-Jag är en Almtunakille från allra första början. Jag spelade i klubben när jag var yngre, både som center och högerforward. Om jag var bra? Nej, jag var inte ens en talang på isen. Jag slutade med ishockeyn för att det var dags att utbilda mig för en annan karriär än hockeyspelare.”

”– Det ska bli jätteroligt att gå in i Almtuna, säger den 60-årige Rosén och nämner ett (nyckel)ord, som kanske inte säger så mycket för gemene man men som är väldigt viktigt: Turnaround. Att vända ett skepp som håller på att kantra. Att se till att förluster blir till vinst: Turnaround. Helt enkelt att vända utvecklingen åt rätt håll.

–Jag har erfarenhet av sådant och det är en av mina drivkrafter. I ett bolag som har problem kan det finnas något värdefullt i botten, precis som i Almtuna, där det finns något bra att bygga på, säger Rosén och nämner en rad punkter där klubben redan står bra rustat:”

"– Den enda personliga vinningen är att Almtuna på några års sikt blir ett etablerat lag i toppen av allsvenskan.”

”Den 15 juni har Almtuna årsmöte”

”Så här kan styrelsen komma att se ut: Petteri Olsén (ordförande), Fredrik Granting, Ulf Rosén, Nina Lööv och man har samtal med två ännu icke namngivna personer. – Vi har haft förmånen att ha haft Ulf (Rosén) adjungerad i styrelsen under ett år. Han är extremt viktig för föreningen, konstaterar Petteri Olsén, som liksom Rosén lyfter fram det som redan finns i klubben:”

”Några högtflygande löften om SHL delas dock inte ut: – Vi ska bli en välskött och stabil hockeyallsvensk förening, det är första målet för verksamheten, säger Ulf Rosén."

Länk till hela artikeln på UNT.

DEL 2

Så många miljoner är han beredd att satsa på Almtuna

Ulf Rosén, som är på väg in i Almtunas styrelse, är beredd att satsa miljoner på föreningen, men med vissa villkor. Bland annat utmanar han Uppsalas näringsliv. ”Sveriges fjärde stad måste ha ett elitlag.”

"– Jag har valt att gå in och sponsra Almtuna för att jag tror att det finns något att bygga på, säger Ulf Rosén, som dock inte skickar ”en kasse med kontanter” som klubben och dess ledare får fria händer att disponera.

** Det finns nämligen villkor i sponsorskapet.**"

"Almtuna vill få med sig stadens näringsliv.

– Jag utmanar både befintliga och nya sponsorer. Jag tänker inte dra hela lasset ensam. Jag kommer i år att köpa aktier i bolaget för tre miljoner kronor och är beredd att investera ytterligare två miljoner kronor om nuvarande och nya sponsorer skjuter till samma belopp (två miljoner kronor) utöver nuvarande sponsorbasen på 6,6 miljoner (som var 2021/22-års sponsorintäkter), det vill säga ett ökat engagemang.

Rosén vill alltså investera ”krona mot krona.”

Samma sak gäller säsongen 2023/2024 men då hela beloppet om fem miljoner kronor, ”krona mot krona”. Detsamma gäller också säsongen 2024/25.

För Ulf Rosén kan det alltså handla om ett sponsorskap, eller en investering, på upp till 15 miljoner, vilket då innebär ett tillskott av – fullt utnyttjat – sponsorintäkter på motsvarande 27 miljoner kronor över en treårsperiod.

– Vill vi ha ett topplag i Uppsala får nog näringslivet steppa upp och stötta. Nu har jag kommit med en utmaning och en uppmaning till Uppsalas näringsliv och alla hockeysupportrar."

"Det första villkoret för de 3+2 miljoner kronorna är alltså att näringslivet antar Almtunastyrelsesens utmaning.

Men det finns ett villkor till.

I fjol hade Almtuna sponsorintäkter på 6,6 miljoner kronor och de överskjutande pengarna, som kan komma från Ulf Rosén och befintliga och nya sponsorer (”utmaningen”, som kan ge åtta miljoner på två år), ska till fullo disponeras av styrelsen för att användas till riktade insatser.

–Kritiker kommer säkert att säga att det blir en viss form av centralstyrning, och ja, så blir det, men syftet att hela tiden kunna göra väl avvägda ”investeringar” i klubben som kan gälla köp av spelare, riktade satsningar på barn/ungdom med mera med god ekonomisk kontroll av hela klubben, säger Ulf Rosén.

**Det handlar inte om att ”köpa färdiga stjärnor” och ge dem furstliga månadslöner. Almtunas satsning är helt annorlunda och kommer också att rikta sig mot dam- och ungdomshockeyn. ** – Det är en långsiktig satsning som parallellt hänger ihop med den nya arenan och med upprustningen av den befintliga hallen. Det är väldigt viktigt för oss att få rätt förutsättningar i ishallarna och det får ses som en ”point” till kommunen. För att erbjuda en bättre produkt och intjäning behövs till exempel en restaurang, säger Almtunas ordförande, Petteri Olsén."

Läs hela UNTs Del 2 HÄR.