Jakob Ragnarsson Jimmy Anderström inför Troja

Almtuna2021-10-202 min 6 sek

Kort snack före bussresan