EKONOMISK HÅLLBARHET

För att bedriva en verksamhet som drivs av hållbar utveckling behöver vi en stabil ekonomisk grund att stå på och vara ekonomiskt välmående. Vi har inför kommande verksamhetsår lagt en budget som kommer bidra till en bättre och starkare framtid för hela vår verksamhet - från hockeyskolan till hockeyallsvenskan.

Vi ser också över våra affärsmodeller för att säkerställa stabilitet och tillväxtpotential för hela vår verksamhet. Samtidigt som vi stramar åt våra kostnader så har vi sett över vår prissättning för att vara mer relevanta hos både företag och privatpersoner.

Ett led i arbetet med att vara ekonomiskt välmående är också det självinförda lönetak vi arbetar efter när det kommer till spelarna i vårt herrlag. För oss är det viktigt att inte någons ersättning skjuter i höjden utan att vi håller oss på en nivå som på intet sätt riskerar att gå ut över den övriga verksamheten eller våra målsättningar.

Positiva synergier av det är bland annat att vi har en av Elithockeysveriges yngsta spelartrupper och ställer ett spännande lag med stor potential på isen.

DET HÄR GÖR VI FÖR ATT UTVECKLAS
  • Vi har lönetak för herrspelare.
  • Vi ser över & kapar onödiga kostnader.
  • Vi skuldsanerar.
  • Vi skapar tillväxt & investerar för framtiden.
  • Vi bygger eget kapital.
  • Vi erbjuder anständiga arbetsvillkor.
  • Vi återanvänder varor och material.
  • Vi prioriterar kvalitet & livstid på inköpta varor.
Tack för att ni gör hockeyn mer hållbar