SOCIAL HÅLLBARHET

Att ta hand om barn och unga är en naturlig del av vår verksamhet - det är inpräntat i vårt DNA. Hos Almtuna IS ska alla vara välkomna oavsett kön, etnicitet, religös åskådning eller socioekonomisk bakgrund.

Vi sätter över 450 barn och unga – varav över 80 är tjejer – i rörelse varje år och arbetar tillsammans med andra aktörer för att ge dem en trygg och säker miljö både när de är hos oss och i andra sammanhang.

I våra ungdomsled vill vi först och främst utveckla människor. När de sedan kommer högre upp i åldrarna fokuserar vi mer och mer på hockeyutbildningen. Unga flickor och pojkar får hos oss en samlingsplats där de i sin glädje till hockeyn kan mötas över andra sociala barriärer. 

DET HÄR GÖR VI FÖR SAMHÄLLET
  • Vi arbetar aktivt för att bli en jämställd & inkluderande förening.
  • Vi arbetar aktivt mot våld, hot, kränkningar & övergrepp.
  • Vi stärker relationer med regionens ungdomsföreningar.
  • Vi har ett digitalt kansli & erbjuder medarbetare att arbeta hemifrån.

  • Vi samarbetar med skol- & fritidsverksamheter i närområdet.
  • Vi erbjuder prova på-hockey.
  • Vi erbjuder praktikplatser.
  • Vi bedriver hockeygymnasium & utbildning.
  • Vi prioriterar juniorer & egna produkter. 
Tack för att ni gör hockeyn mer hållbar